Onze directeur wordt bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld uit:  

 • drie leden verkozen door en uit het personeel;  
 • twee leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;  
 • drie leden verkozen door en uit de ouders;  
 • de directeur van de school.  

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.   

Vertegenwoordiging van de ouders in onze schoolraad:

 • Elke Brants (voorzitter)
 • Muriel Smeyers
 • Shana Ceuppens

Vertegenwoordiging van het personeel van onze schoolraad:

 • Lies Lammens
 • Lieselotte Simons
 • Inge Laeremans

Gecoöpteerden aan onze schoolraad:

 • Wouter Jacobs
 • Dieter Wouters