Onze missie:

Het Pedagogisch Project van het GO! Is een basisdocument waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap zijn opgenomen. Het is een richtingwijzer en referentiekader om lerenden te begeleiden in hun persoonlijke ontplooiing enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. Het biedt daarmee niet alleen een basis voor kwaliteitsvol onderwijs, maar is ook een ruimer maatschappelijk project omdat het door de brede vorming van de gehele persoonlijkheid bijdraagt aan het samenleven. Het GO! voedt op tot een actief burgerschap door respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid, engagement en betrokkenheid te bewerkstelligen.

Het PPGO! staat voor een dynamisch mens -en maatschappijbeeld en beoogt gelijke kansen bij een maximale ontplooiing en vorming van persoonlijkheden. Daarbij streven we ernaar dat wie in het GO! gevormd en ontwikkeld is de volgende eigenschappen heeft.

 • een open geest heeft;
 • authentiek, eerlijk en integer is;
 • gelooft in de gelijkwaardigheid van mensen en spant zich ook in om ze te verwezenlijken;
 • is betrokken bij de sociale werkelijkheid;
 • is mondig en kritisch
 • is bereid om levenslang en levensbreed te leren

BS de Uilenboom linkt haar visie en haar werking aan de missie van het PPGO!

Bouwstenen voor het samen leren samenleven.

 • Fundamenten van een actief burgerschap: respect, participatie, emancipatie en betrokkenheid.
 • Werken aan actief burgerschap: geven van verantwoordelijkheid, democratisch denken en handelen.
 • Werken aan waarden: engagement van ouders, leerlingen en schoolteam.

Bouwstenen voor gelijke kansen

 • Kwaliteit staat centraal: talentontwikkeling, ontwikkeling van de totale persoonlijkheid en de brede ontwikkeling van elk individu, harmonieus samenleven als actieve burgers in een democratische maatschappij.
 • Iedereen is een veelzijdige interessante persoonlijkheid: ieder kind heeft een unieke persoonlijkheid, is een waardevol individu met eigen ambities, interesses en talenten.
 • Talent maakt het verschil: meer dan cognitieve begaafdheid. Creativiteit op artistiek, muzikaal en sportief gebied maar ook sociale en emotionele intelligentie en het talent om eigen en anderen hun ontwikkeling te sturen.
 • Bij het bepalen van keuzes voor de ganse schoolloopbaan zijn talenten, ambities en interesses zeer belangrijk.
 • Eindtermen en leerplandoelen vertalen naar competenties: kennis, vaardigheden en attitudes ontwikkelen. Technische competentie, financiële en digitale geletterdheid, mediawijsheid, initiatief en ondernemingszin, sociale competentie en actief burgerschap, waaronder wereldburgerschap, democratie, diversiteit en duurzaamheid.
 • Sociale mix is een plicht: leren omgaan op een positieve, realistische en veilige manier met alle facetten van de diverse samenleving.

Het DNA van onze school: open geest, leerplezier, respectvol ,samenwerken.

Binnen onze schoolwerking streven wij naar een realisatie van alle waarden vooropgesteld binnen het PPGO!

Binnen onze schoolwerking focussen wij ons op respectvol, open geest, samenwerken en leerplezier .

Deze 4 kernwoorden vatten voor ons alle waarden samen. Vanuit deze 4 kernwaarden vullen wij de hele werking van onze school in . Vanuit deze kernwaarden wordt de kwaliteit gewaarborgd .

 • Respect is een kernwaarde in het hele onderwijsgebeuren van het GO! respect voor jezelf, voor de unieke persoonlijkheid van anderen, voor ieders geaardheid, huidskleur, afkomst, overtuiging, filosofie, levensbeschouwing, voor gender, voor mensen met een beperking, van jongeren, voor ouderen, voor de natuur en het milieu, voor het materiaal in de klas of de school.
 • Werken aan waarden vanuit een open geest zorgen ervoor dat jongeren kunnen opgroeien tot actieve burgers. Zij gaan een engagement aan om onze diverse samenleving leefbaar te houden voor iedereen die eraan deelneemt.
 • Samenwerken is een belangrijk fundament voor actief burgerschap. Ouders   en school vormen een hechte tandem. Zij delen verantwoordelijkheden, praten met en luisteren naar elkaar als gelijken. Samen alles in het werk stellen voor het welbevinden en de positieve ontwikkeling van de leerlingen. Ook leerlingen krijgen de nodige inspraak in het bepalen van de schoolwerking.
 • Kwaliteit staat voorop en zorg voor kwaliteit is de rode draad doorheen ons beleid. De leerlingen worden benaderd als een unieke persoonlijkheid, een waardevol individu met eigen ambities, interesses en talenten . Hierdoor krijgt iedereen het gevoel erbij te horen en neemt het leerplezier toe.

ALL FOOTBALL — Areli https://www.football-shirtssale.com/ Sportswear United Kingdom Cheap Football Shirts shop:https://www.football-shirtssale.com/
It must be difficult attempting to provide you with a new football kit design. Whatever the occasion, customized T-shirts are perfect when a plain boring printed T-shirt simply won’t do. From the cheap football shirts uk stadium stands to your front room couch, pay homage to the game with Nike® NFL sport kits , NFL hats , shirts and more Manchester United Away Black Football Shirt 2019/2020 officially licensed NFL gear. Lamp Thought Icon Png Luxury 13 Sporty Soccer Football Icons Freebie Pinterest images and photos assortment that posted right here was fastidiously selected and uploaded by Rockymage crew after choosing the cheap Celtic football shirts ones which can be best among the others.
Shoulder numbers are normally 4″ numbers, positioned 2″ from the top of Celtic Home Football Shirt 2019/2020 the shoulder on the custom football kit. We’ve got personal factories to supply soccer kits Q:How is the quality9 A:We only sale excellent football kits. Design customized camouflage kits , hoodies, t-shirts, hats and equipment so as to add extra fashion Kid kits Manchester United Home Football Shirt 2019/2020 to your crew’s appearance. Take a minute to fill out the request kind with some data about your customized football uniforms.
Our personalised T-shirts have been examined cheap premier league football kits for lasting efficiency as we all know how vital high quality is for you if you design your personal T-shirt. Peronalise T-shirts with your personal design or select Manchester United White Football Shirt 2019/2020 from a number of thousands of ready obtainable T-shirt design templates. Wooter Attire means that you can create absolutely customizable football uniforms. The VO2 Football Shirt Manchester United Home Football Shirt 2019/2020 is the basic garment for every soccer crew.